ไม่ได้เข้านานมาก
เข้ามาอีกทีมันเอ๋อๆ เข้าหน้าตัวเองแล้วมันก็โหลดไปเป็นหน้าอื่น ง๊ง งง